Maximum score gene és una pàgina on hi ha l'explicació del programa de predicció de gens "PREGEN" i permet l'accés al seu servidor







MAXIMUM SCORE GENE!!!




Núria Noel i Anna Pérez; Facultat de Ciències de la Salut i la Vida, UPF; 2003