MATERIALS
INICI ~ OBJECTIU ~ INTRODUCCIÓ ~ MATERIALS ~ MÈTODES ~ EXPLICACIÓ DETALLADA DEL SCRIPT ~ RESULTATS ~ CONCLUSIÓ ~ REFERÈNCIES ~ AUTORESMATERIALSPer a realitzar aquest treball, hem utilitzat el llenguatge de programació Perl a partir de Linux, un sistema operatiu d'Unix. Mentres que les pàgines web han estat realitzades amb HTML. Ambdós han estat creats amb l'Emacs (editor de text del LINUX OS).

Hem partit de les següents anotacions de gens:


/disc8/genomes/H.sapiens/golden_path_200307/database/encodeRegions.txt

/disc8/genomes/H.sapiens/golden_path_200307/database/refGene.txt

/disc8/genomes/H.sapiens/golden_path_200307/database/ensGene.txt

/disc8/genomes/H.sapiens/golden_path_200307/database/genscan.txt

/disc8/genomes/H.sapiens/golden_path_200307/database/geneid.txt

que corresponen a ENCODE, RefSeq, Ensembl, genscan i geneid, respectivament.

Per a més informació anar a Mètodes .