INTRODUCCIÓ
INICI ~ OBJECTIU ~ INTRODUCCIÓ ~ MATERIALS ~ MÈTODES ~ EXPLICACIÓ DETALLADA DEL SCRIPT ~ RESULTATS ~ CONCLUSIÓ ~ REFERÈNCIES ~ AUTORESOBJECTIUL' objectiu d'aquest treball és establir un catàleg de gens dins un u per cent del genoma humà. A més a més, intentarem determinar

quines regions dins aquest u per cent resten sense cap anotació, i per tant, són susceptibles de dur a terme cerca addicional,

per tal de verificar si es tracta de gens reals.