ALINEAMENT GLOBAL DE PARELL DE SEQÜÈNCIES


INTRODUCCIÓ

MÈTODE

EXEMPLE

EXECUCIÓ

GLOSSARI

AUTORS

BIBLIOGRAFIA