CERCAEXONS

Realitzat per Alba Vidal i Àlex Gómez

BIOINFORMÀTICA Universitat Pompeu Fabra Abril del 2005


DESCÀRREGA PROGRAMA


Servidor que prediu exons donada una seqüència de DNA

Introduir la seqüència en format FASTA


Introduir la matriu de pesos de llocs de splicing donadors

Clicar per utilitzar PWM de llocs de splicing donadors en Homo sapiens


Introduir la matriu de pesos de llocs de splicing acceptors

Clicar per utilitzar PWM de llocs de splicing acceptors en Homo sapiens


Introduir el valor llindar pels llocs de splicing


Introduir la taula de la freqüència d'ús de codons

Clicar per utilitzar una taula d'ús de codons en Homo sapiens


Introduir el valor llindar pels exons predits


TORNAR A DALT

Contacta amb nosaltres

Alba Vidal Torres: alba.vidal01@campus.upf.edu

Àlex Gómez Garrido: alexandre.gomez01@campus.upf.edu

Agraïments:

Agraïm al Doctor Robert Castelo per la seva ajuda a l'hora de tutorar-nos aquest treball.