Distribució Dels SNPs En El Genoma

Cristina Sanabra i Raquel SolergastóIntroducció

Objectius

Materials i Mètodes

Anàlisis de Resultats

Referències

Agraïments