Distribució dels SNPs en els gens

DISTRIBUCIÓ DELS SNPs EN ELS GENS

Introducció Materials i mètodes Anàlisi de dades Conclusions


Les autores: Cristina Romera Alberich i Marta Sallés Benavente