Anàlisi de repeticions d' aminoàcids a proteïnes de vertebrats i relació amb el contingut en GC del gen

CATALÀ

EUSKARA

CASTELLANO

Homo sapiens
Fugu rubripes
Gallus gallus
Tetraodon nigroviridis

Urko Martinez Marigorta & Ixabel Mendizabal Ezeizabarrena