Leishmania

Organisme uniceŀlular diploide, paràsit intraceŀlular de diferents mamífers en fase amastigota. Normalment apareix en cànids i rosegadors i es transmet a l´home mitjançant mosquits del gènere Phlebotomus o Lutzomya on adopta la forma promastigota. Comprèn varies espècies patògenes per l´home, presenta un quadre clínic i una distribució geogràfica diferent segons l´espècie.
(Veure imatge arbre filogenètic)

Cicle biològic:

Leishmania presenta un cicle biològic complex, que es desenvolupa en dos organismes, un vertebrat que actua com a hoste, i un d´invertebrat que actua com a vector. Durant aquest cicle adopta dues formes, amastigota (en teixits de l´hoste) i promastigota (en artròpode, vector o cultius). L´insecte injecta a la pell de l´hoste la forma promastigota. Un cop això s´ha produït, són captats pels macròfags de la pell i teixit subcutani (primera barrera del sistema immune). Dins dels macròfags, perden el seu flagel passant de la forma promastigota a la forma amastigota. És la forma amastigota la que es multiplicarà per fissió binària fins a provocar la lisi ceŀlular, i així poder parasitar altres tipus ceŀulars. Quan la femella pren sang d´algun dels hostes infectats, ingereix les formes amastigotes presents en la sang d´aquest. Un cop dins de l´artròpode, aquestes viatgen a través del tub digestiu on passen de nou a la forma promastigota. És aquesta forma, que presenta flagel, la que és capaç de migrar fins a la trompa del mosquit. Quan aquest pica de nou, injecta formes promastigotes a la pell dels mamífers que seran captats de nou pels macròfags, tornant a iniciar, així, el cicle.
(Veure imatge cicle biològic)

Leishmania mexicana

L.mexicana: espècie zoonòtica de distribució centre i sud Americana, causant de Leishmaniasis cutània-mucosa, coneguda també amb el nom específic d´ " úlcera de chicleros ". La Leishmaniasis cutània-mucosa es caracteritza per presentar amb més freqüència lesions cutànies múltiples i, a més, produir una ulceració de la mucosa faríngia, oral o nasal.

Leishmania major

L.major: és un protozou flagelat que pertany a l´ordre Kinetoplastida. És un patògen intracel·lular del sistema immune que afecta majoritàriament a macròfags i cèl·lules dendrítiques, produint Leishmaniasis cutània. El seu genoma ha estat completament seqüenciat en el Leishmania major Friedlin Genome Project.

Filogènia

Regne: Protistes
Filum: Sarcomastigophora
Classe: Zoomastrogophora
Ordre: Kimetplastida
Família Trypanosomatidae
Gènere: Leishmania
Espècie: mexicana, major

Arbre filogenètic:


http://www.brown.edu/Courses/Bio_160/Projects2000/Leishmaniasis/leishmaniasis1.pdf


Cicle biològic:


http://www.monografias.com/trabajos62/leishmaniasis/leishmaniasis_image004.jpg