Contacte


Nosaltres

Som estudiants de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i aquest és un treball realitzat per a l'assignatura de Bioinformàtica corresponent al quart curs del Grau en Biologia Humana.

Alba Bellot alba.bellot01@estudiant.upf.edu
Alexandra Barrios alexandramaria.barrios01@estudiant.upf.edu
Sílvia Castany silvia.castany01@estudiant.upf.edu
Marc De Manuel marc.demanuel01@estudiant.upf.edu