*SELENOPROTEINES EN CRICETULUS GRISEUS*

CONCLUSIONS

L'objectiu del nostre treball és anotar totes les selenoproteïnes de Cricetulus griseus, és a dir, del hàmster xinès. Al tractar-se d'un rosegador, hem pres el genoma de Mus musculus com a referència, però també hem intentat trobar selenoproteïnes presents en altres mamífers i que no s'haguessin trobat en Mus musculus.

Així doncs, després de moltes hores de feina i una anàlisi molt exhaustiva de les selenoproteïnes dels mamífers, hem conclòs que en el genoma de Cricetulus griseus es troben conservades les següents selenoproteïnes o proteïnes homòlogues en cisteïna: GPx1, GPx2, GPx3, GPx4, GPx6, GPx7, GPx8, DI1, DI2, DI3, MsrA, Sel15, SelH, SelI, SelK, SelM, SelN, SelS, SelT, SelW1, SelW2, TR1, TR2, TR3, SelO, SelP, R1, R2, R3, SelU1, SelU2, SelU3, SPS1 i SPS2. A més a més, també s'han trobat eEFSec i SBP2 que són proteïnes que formen part de la maquinària de síntesi de les selenoproteïnes. Aquest fet juntament amb que s'ha trobat el tRNA de selenocisteïna en cèl·lules d'ovari de hàmster, són forts indicis de que Cricetulus griseus pot tenir selenoproteïnes en el seu genoma. Com es pot observar a la taula de resultats, sembla ser que les selenoproteïnes en mamífers es troben molt ben conservades, ja que pràcticament les mateixes que es troben en Homo sapiens es poden trobar també en Mus musculus i en Cricetulus griseus, entre d'altres.

La nostra valoració del projecte és molt positiva, ja que considerem que hem pogut trobar la gran majoria de les selenoproteïnes del genoma problema, o com a mínim, les que es troben conservades en els mamífers. No obstant, creiem que es podrien fer estudis futurs, com ara analitzar més a fons proteïnes com GPx4, GPx5 o SelV per acabar d'arribar a una conclusió definitiva al respecte. A més a més, creiem que podria ser interessant analitzar el genoma d'una altra espècie més propera a Cricetulus griseus, com per exemple alguna del gènere Mycromis, en busca de selenoproteïnes. Aquest fet, ens podria ajudar a veure en quin moment de l'evolució van esdevenir els canvis que hem trobat entre Mus musculus i/o Homo sapiens i Cricetulus griseus.