*SELENOPROTEINES EN CRICETULUS GRISEUS*

RESULTATS

A continuació, us mostrem una taula amb tots els resultats obtinguts.

- A la columna dels alineaments i a la columna dels fitxers GFF els resultats els trobem en forma de link per tal de poder accedir als diferents fitxers obtinguts.
- En el cas de *** trobem un link que porta a la cerca realitzada amb blastp.
- A la columna de selenoprofiles s'indica si aquella proteïna ha estat predita pel selenoprofiles a la mateixa regió on ha estat predita per nosaltres i es troba un link que porta al fitxer de sortida del programa.
- Les proteïnes que es troben amb color diferent són les que s'han analitzat més a fons a la discussió, ja que els resultats obtinguts no eren del tot clars.

Mus musculus Homo sapiens Cricetulus griseus Alineament SECIS Fitxer GFF Selenoprofiles
GPx1 SelU SelU SelU U amb U ** EXONERATE + SECIS
GPx2 SelU SelU SelU U amb U EXONERATE + SECIS
GPx3 SelU SelU SelU U amb U EXONERATE + SECIS
GPx4 SelU SelU SelU U amb U EXONERATE
GENEWISE
GPx5 C C No trobada - EXONERATE
GPx6 C SelU C C amb C EXONERATE
GPx7 C C C C amb C EXONERATE
GPx8 C C C C amb C ** EXONERATE
DI1 SelU SelU SelU U amb U EXONERATE + SECIS
DI2 SelU SelU SelU U amb U ** EXONERATE + SECIS
DI3 SelU*** SelU SelU U amb U ** EXONERATE + SECIS
MsrA C C C C amb C EXONERATE
GENEWISE
SBP2 Maquinària Maquinària Maquinària Bon alineament EXONERATE -
SPS1 T T T T amb T**** EXONERATE
SPS2 SelU SelU SelU U amb U ** EXONERATE + SECIS
Sel15 SelU SelU SelU U amb U EXONERATE + SECIS
SelH SelU SelU SelU U amb U EXONERATE + SECIS
SelI SelU SelU SelU U amb U EXONERATE + SECIS
SelK SelU SelU SelU U amb U EXONERATE + SECIS
SelM SelU SelU SelU U amb U ** EXONERATE + SECIS
SelN SelU SelU SelU U amb U EXONERATE + SECIS
SelO SelU*** SelU SelU U amb U ** EXONERATE + SECIS
GENEWISE
SelP SelU*** SelU SelU U amb U * EXONERATE + SECIS
SelR1 SelU*** SelU SelU U amb U EXONERATE + SECIS
GENEWISE
SelR2 C*** C C C amb C EXONERATE
GENEWISE
SelR3 C*** C C C amb C EXONERATE
GENEWISE
SelS SelU SelU SelU U amb U EXONERATE + SECIS
SelT SelU SelU SelU U amb U EXONERATE + SECIS
SelU1 C*** C C C amb C EXONERATE
SelU2 C*** C C C amb C EXONERATE
SelU3 C*** C C C amb C EXONERATE
SelV No trobada SelU No trobada - * EXONERATE -
SelW1 SelU SelU SelU U amb U EXONERATE *****
SelW2 C C C C amb C EXONERATE
TR1 SelU SelU SelU U amb U * EXONERATE + SECIS
TR2 SelU SelU SelU U amb U ** EXONERATE + SECIS
TR3 SelU SelU SelU U amb U EXONERATE
eEFSec Maquinària*** Maquinària Maquinària Bon alineament EXONERATE -

*: S'han trobat SECIS amb l'opció default.
**: S'han trobat SECIS am l'opció loose (canonical and non-canonical).
***: No es van trobar al SelenoDB, per això es va fer una cerca amb blastp sobre la base de dades del NCBI, i es va trobar que Mus musculus sí que les tenia.
****: En la posició on s'havia de trobar una U es va trobar una T.
*****: El selenoprofiles alinea la proteïna en un contig diferent a on havia estat trobada per nosaltres.

Torna a dalt

>