Agraïments

Volem dedicar aquest espai a tots aquells que han fet possible el desenvolupament del nostre treball, sense l'ajuda dels quals no hagués estat possible.

Als professors Roderic Guigó, Robert Castelo, Cedric Notredame i Toni Gabaldón per introduir-nos en el camp de la bioinformàtica i per transmetre'ns tots els conceptes teòrics i pràctics necessaris pel projecte.

A Marina Marcet i Pablo Prieto per la seva ajuda, suport i orientació al llarg del desenvolupament del treball.

A en Marco Mariotti per ajudar-nos en l'intent de fer funcionar el Selenoprofiles.

A tots els companys i companyes del grup 1, per les hores compartides, l'ajut desinteressat i per les idees i aportacions oferides.

I finalment, al nostre amic Jepi Humet, que desinteressadament i de molt bona gana, ens ha donat un cop de mà amb la pàgina web.