Selenoproteïnes de la Mustela Putorius Furo

Resultats

El llistat de proteïnes situat al marge mostra la informació més rellevant , en forma de taula, de les dades de partida i dels resultats obtinguts durant aquest estudi. A partir de cada taula es pot accedir directament a l'apartat de discussió de cada proteïna.

L’objectiu del treball és trobar totes les selenoproteïnes i homòlegs en cisteïna en el genoma de Mustela putorius furo, així com les proteïnes que formen part de la maquinària de síntesi d’aquestes.

Mus musculus és l'organisme més proper a Mustela putorius furo del que es disposa de suficient informació i Homo sapiens és l'organsime mamífer amb un un estudi més detallat de les selenoproteïnes. A partir de les proteïnes descrites en aquestes espècies hem identificat totes les selenoproteïnes, homòlegs en cisteïna i proteïnes de la maquinària de síntesi de selenoproteïnes presents en el genoma de Mustela putorius furo. Les dades obtingudes ens han permès arribar a diverses conclusions sobre el patró de conservació i el paper que té cadascuna de les proteïnes estudiades.Tornar a l'inici de la pàgina