Agraïments

 

En primer lloc, agrair al nostre tutor, Amadís Pagès, la seva ajuda i paciència durant la realització del treball, ja que sense aquestes l'automatització dels processos, la interpretació dels resultats i la realització de la pàgina web haurien estat processos molt més complicats. De la mateixa manera ens agradaria agrair als altres tutors de les nostres sessions (Jaime Huertas i Jose Espinosa), així com també a Marco Mariotti, la seva ajuda puntual. D'altra banda, donar les gràcies a Toni Gabaldón i Cedric Notredame per donar-nos els coneixements bàsics per a elaborar el nostre treball, mitjançant els seminaris. També ens agradaria fer una menció especial als treballs d'anys anteriors que ens han servit com a guia per a realitzar el nostre. I, finalment, ens agradaria donar les gràcies a tots els altres grups del nostre curs pel suport i ajuda rebuts durant la realització del treball.

Torna a dalt