Agraïments

Volem dedicar aquest espai a tots aquells que han fet possible el desenvolupament del nostre treball, ja que sense la seva ajuda no hauria estat possible.

  • Al nostre tutor, Salvador Capella, i a l'Alessandra Breschi per tot el seu consell, la seva experiència i les múltiples hores d'ajuda a la realització i interpretació dels resultats.

  • A tots els companys de classe, per l'ajuda desinteressada i per les hores compartides a l'aula d'informàtica.

  • A Marco Mariotti pel desenvolupament del programa Selenoprofiles que ens ha ajudat a confirmar els nostres resultats i per la seva paciència en resoldre els nostres dubtes.

  • A Amadís Pagès per facilitar-nos la instal·lació del programa tRNAscan-SE i resoldre els nostres dubtes amb molta amabilitat.

  • A Marcel Costa per la seva ajuda en la realització del programari del treball.

  • A Arturo Urrios i al seu grup 4c per resoldre'ns alguns dubtes al llarg de l'elaboració del treball i cedir-nos el permís per modificar un dels seus programes.

  • A tots els professors que ens han introduï en el camp de la programació i l'anotació de seqüéncies que ens han permès la realització d'aquest treball.


    A tots, moltíssimes gràcies!