Resultats

Els resultats obtinguts s'expressen d'acord amb les querys utilitzades
Per tant hem classificat els resultats de la següent manera:

1. Selenoproteïnes en humà
2. Selenoproteïnes en pollastre
3. Selenoproteïnes en altres organismes
4. Selenoprofiles