Resultats

Aquí podem veure la nostra taula de selenoproteïnes:

Selenoproteïnes Proteïna model Proteïna en Gadus Morhua tBLASTn Exonerate Genewise cDNA tCOFFEE exonerate tCOFFEE genewise SECIS Gadus Morhua
Dio1* Sec Sec
Dio2* Sec Sec
Dio3* Sec Sec
Dio3b Sec Sec
GPx1 Sec Sec
GPx1b* Sec Sec
GPx2 Cys Cys
GPx3 Cys Cys
GPx3b* Sec Sec
GPx4* Sec Sec
GPx4b* Sec Sec
TR1 Sec Sec
TR3 Sec
SelH* Sec Sec
SelI Sec Sec
SelJ Sec Sec
SelJ2 Sec
SelK Sec
SelL* Sec (x2) Cys
SelM Sec Sec
SelN Sec Sec
SelO Sec Cys
SelO2 Sec
SelPa Sec (x17) Sec (x2)
SelPb Sec Sec
SelS* Sec Sec
SelT1a Sec Sec
SelT1b Sec Sec
SelT2 Res Res
SelU1a* Sec Sec
SelU1b Sec Sec
SelU1c Sec Sec
SelW1 Sec
SelW2a* Sec Sec
SelW2b Sec
SelW2c Sec
SeP15 Sec Sec
Fep15* Sec Sec
MsrB1a Sec Sec
MsrB1b* Sec Sec
MsrB2* Cys Cys
SPS2a Sec Sec
SecS* Cys Cys

* = proteïnes que no tenen la Metionina alineada al principi. Cliqueu aquí per descarregar-vos un arxiu que conté totes les metionines alineades.

Per descarregar-vos una llista amb les seqüències de les selenoproteïnes trobades en Gadus Morhua feu clic aquí

Si també voleu descarregar-vos una llista amb tots els SECIS trobats, heu de clicar aquí

Si voleu accedir a la taula de maquinària seguiu la fletxa verda