Taula dels Resultats Obtinguts

Nom proteïna Espècie Alineament Tblastn Exonerate Exons Genewise Tcoffee BlastP SECIS
Família GPX
GPX1
Mus musculus
U amb U
GPX2
Mus musculus
U amb U
GPX3
Mus musculus
U amb U
GPX4
Mus musculus
U amb U
GPX5
Mus musculus
C amb U
GPX6
Mus musculus
C amb U
GPX7
Mus musculus
C amb C
GPX8
Mus musculus
C amb C
Iodothyronine deiodinases
DI1
Mus musculus
U amb U
DI2
Mus musculus
U amb U
DI3
Mus musculus
U amb U
-
Sel 15
Mus musculus
U amb U
Sel H
Mus musculus
U amb U
Sel I
Mus musculus
U amb U
Sel K
Mus musculus
U amb U
Sel M
Mus musculus
U amb U
Sel N
Mus musculus
U amb U
Sel O
Mus musculus
U amb U
Sel P
Mus musculus
U amb U
Sel R1
Mus musculus
U amb U
Sel R2
Humà
Sel R3
Humà
Sel S
Mus musculus
Sel S
Humà
U amb U
Sel T
Mus musculus
U amb U
Sel U1
Mus musculus
C amb C
Sel U2
Mus musculus
Sel U3
Mus musculus
Sel W1
Mus musculus
Sel W2
Mus musculus
C amb C
Thioredoxin reductases
TR1
Mus musculus
U amb U
TR2
Mus musculus
U amb U
TR3
Mus musculus
U amb U
Maquinària
MsRA
Mus musculus
SeCp43
Humà
SBP2
Humà
Pstk
Humà
eFSec1
Humà
eFSec2
Humà
SecS
Mus musculus
SPS1
Mus musculus
T amb T
SPS2
Mus musculus
U amb U

Resultats tRNA Scan

El tRNAscan ens ha predit 348 tRNAs a tot el genoma del Elephantulus edwardii, dos dels quals corresponen a SEC:

Primer tRNA-SEC: té l'identificador gi|408541802|gb|JH947130.1|. El seu score és de 28.90 i comença a la posició 1120235 del genoma. A més, la seva longitud és de 72 bp i el anticodó està entre 34-36.

Segon tRNA-SEC: té l'identificador gi|408541801|gb|JH947131.1|. El seu score és de 27.25 i comença a la posició 15706838 del genoma. La seva longitud és de 73 bp i el seu anticodó està en les posicions entre 34-36.

En ambdós el seu anticodó és TCA, si analitzem per score el tRNA-SEC més vàlid seria el primer, però com la diferència és mínima ambdós serien vàlids.

Per a veure els fitxers obtinguts del tRNAscan clica als següents links: resultat i estructura


Torna a dalt .