RESUM
INTRODUCCIÓ
MATERIALS i MÈTODES
RESULTATS
DISCUSSIÓ
CONCLUSIONS
REFERÈNCIES
Orycteropus afer
 
Agraïments
 

 

Volem dedicar aquest espai a tots aquells que han fet possible el desenvolupament del nostre treball, ja que sense la seva ajuda no hauria estat possible.

Així, Volem agrair en primer lloc al nostre tutor Salva Capella per haver-nos ajudat en tots els moments necessaris. En segon lloc, als professors de clase i seminaris que han fet posible que ens desenvolupemen aquesta area:

A Robert Castelo, per introduir-nos en el món UNIX i ensenyar-nos a programar.

A Toni Gabaldon, per descobrir-nos les pàgines web, els htmls i l’anotació de genomes.

A tots, moltíssimes gràcies!