ABSTRACT

Les selenoproteïnes són aquelles proteïnes que contenen com a mìnim una selenocisteïna (Sec), considerada l’aminoàcid vint-i-unè. Actuen en molts processos essencials de l'organisme, des de la protecció davant l’estrès oxidatiu fins a la resposta immune. Els gens que les codifiquen sòn difícils d’identificar perquè utilitzen un codó UGA –normalment un codó de finalització- per traduir-los a Sec (U). La dualitat d’aquest codó dificulta l’anotació d’aquests gens en els genomes i sovint es troben anotats de manera incorrecta. Degut a la seva gran varietat de funcions i la seva gran conservació a nivell filogenètic, la recerca per descriure les selenoproteïnes ha esdevingut un camp d'investigació en la bioinformàtica. En aquest treball hem dut a terme l’anotació d’aquestes en el genoma de Pteropus alecto a partir de les queries humanes i les de Pteropus vampyrus i s’han obtingut anotacions per a cadascuna de les selenoproteïnes estudiades. A més, els elements necessaris per a la recodificació del codó UGA a U, anomenats SECIS, també han estat identificats en la majoria dels casos. El nostre estudi contribueix en la tasca de caracterització de les selenoproteïnes en els genomes que han estat seqüenciats, demostrant que aquestes proteïnes tenen una importància biològica que les fa estar conservades al llarg de l’evolució entre les diferents espècies.

ABSTRACT