Selenoproteïnes

DI1

DI2

DI3

GPx

GPx1

GPx2

GPx4

GPx5

GPx6

GPx7

GPx8

Sel15

SelH

SelI

SelK

SelM

SelN

SelO

SelP

SelR1

SelS

SelT

SelW

TR1

TR2

TR3

Proteïnes de la maquinaria

eEFsec

PTSK

SBP2

SECp43

SecS

SPS1

SPS2

Proteïes homòlogues en cisteina

GPx7

GPx8

MsrA

SelR3

SelU1

SelU2

 

Anàlisi de Selenoproteïnes

Seguidament es mostren les Selenoproteïnes trobades en Balaenoptera acutorostrata utilitzant la query de diferents espècies que s'especifiquen a continuació.

DI1

Comparació amb DI1 T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537096.1 96,52 13372651 13372307 4E-69 Estructura Seqüència

DI2

Comparació amb DI2 T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI538108.1 90,82 3922741 3922121 4E-21 Estrucutra Seqüència

DI3

Comparació amb DI3 H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537651.1 98,08 133101335 13309538 4E-172 Estructura Seqüència

GPx

Comparació amb GPx T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537586.1 96 2116987 2116838 6E-27 Estructura Seqüència

GPx1

Comparació amb GPx1 H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537319.1 94,12 1939406 1939762 4E-70 Estructura Seqüència

GPx2

Comparació amb GPx2 H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537886.1 78,67 2203774 2203352 5E-71 Estructura Seqüència

GPx3

Comparació amb GPx3 E. caballus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI538108.1 90,16 903583 903401 2E-32 Estructura Seqüència

GPx4

Comparació amb GPx4 H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537586.1 91,84 2117264 2117118 5E-34 Estructura Seqüència

GPx6

Comparació GPx6 H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537663.1 83,10 1151445 1151233 7E-35 Estructura Seqüència

Sel15

Comparació amb Sel15 T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537467.1 88,24 4339933 4339730 2E-20 Estructura Seqüència

SelH

Comparació amb SelH T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI538536.1 73,11 7335258 7335614 7E-36 Estructura Seqüència

SelI

Comparació amb SelI H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI538253.1 94,51 1519374 1519646 2E-35 Estructura Seqüència

SelK

Comparació amb SelK T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537537.1 88,57 1963592 1963488 2E-12 Estructura Seqüència

SelM

Comparació amb SelM T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITES T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537401.1 96,3 805341 805502 5E-25 Estructura Seqüència

SelN

Comparació amb SelN T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537648.1 95,35 939264 939136 6E-15 Estructura Seqüència

SelO*

Comparació amb SelO E. caballus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI538131.1 80,95 11751581 11751769 2E-43 Estructura Seqüència

SelP

Comparació amb SelP H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI538471.1 79,78 3715058 3714792 4E-38 E1 E2 Seqüència

SelR1

Comparació amb SelR1 T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537749.1 98,08 5903631 5903786 3E-27 Estructura Seqüència

SelS

Comparació amb SelS H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537668.1 96,43 2980583 2980666 3E-8 Estructura Seqüència

SelT

Comparació amb SelT T. truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537881.1 75,5 193734 194333 8E-94 Estructura Seqüència

SelW

Comparació amb SelW T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537293.1 100 4165820 4165894 4E-9 Estructura Seqüència

TR

Comparació amb TR T. truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537194.1 79,69 7761998 7761807 2E-23 Estructura Seqüència

TR1

Comparació amb TR1 H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537194.1 89,5 7766581 7766342 3E-39 Estructura Seqüència

TR2

Comparació amb TR2 E. caballus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI538526.1 63,53 5998784 5999038 2E-21 Estructura Seqüència

TR3

Comparació amb TR3 T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537815.1 93,88 502841 502987 2E-19 Estructura Seqüència

Anàlisi de la maquinària

eEFsec

Comparació amb eEFsec E. caballus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537675.1 89,59 1175911 1175249 4E-132

PSTK

Comparació amb PSTK T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537470.1 98,84 14272944 14273201 9E-48

SBP2

Comparació amb SBP2 H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI538386.1 98,65 1254372 1254593 3E-29

SECp43

Comparació amb SECp43 H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537394.1 93,75 1637017 1637160 2E-20

SecS

Comparació amb SecS T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537300.1 93,68 2890711 2890427 3E-48

SPS1

Comparació amb SPS1 T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI538175.1 100 11516270 11516055 4E-38

SPS2

Comparació amb SPS2 T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREEDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537994.1 98,6 4582956 4581670 0 Estructura Seqüència

Anàlisi de les proteïnes homòlogues en cisteina

GPx5

Comparació amb GPx5 H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537663.1 54,63 1185138 1185449 1E-30

GPx7

Comparació amb GPx7 H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537096.1 79,13 14602297 14601953 2E-51

GPx8

Comparació amb GPx8 H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI538471.1 88,64 10619283 10619546 8E-45

MsrA

Comparació amb MsrA T.truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI538342.1 98,11 8953841 8953677 1E-28

SelR3

Comparació amb SelR3 T. truncatus

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537679.1 98,18 17725386 17725550 2E-16

SelU1

Comparació amb SelU1 H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537623.1 89,29 2174590 2174423 1E-24

SelU2

Comparació amb SelU2 H. sapiens

BLAST EXONERATE PROTEÏNA PREDITA T-COFFEE SECIS
Scaffold Similarity Start pos End pos E-value
KI537598.1 78,95 31262201 31262031 2E-19