RESUM
INTRODUCCIÓ
MATERIALS i MÈTODES
RESULTATS
DISCUSSIÓ
CONCLUSIONS
REFERÈNCIES
 
 
Agraïments
 


Ens agradaria donar les gràcies a totes aquelles persones que ens han ajudat en la realització d’aquest treball, que no ha estat una tasca fàcil. En primer lloc als professors de l’assignatura de bioinformàtica de la UPF que ens han introduït en aquest món tan desconegut per nosaltres fins al moment. Especialment, a en Robert Castelo per explicar–nos les bases del sistema operatiu Linux, ja que sense aquests coneixements no hauria estat possible tirar endavant aquest projecte. I també a en Toni Gabaldón que ens va fer una breu descripció de les eines disponibles en l’elaboració de pàgines web. Gràcies també a en Pablo Prieto que ha tutoritzat aquest treball.

Finalment, volem destacar que, més enllà dels coneixements teòrics i pràctics adquirits en l’àmbit de la bioinformàtica, aquest projecte ens ha aportat altres beneficis a nivell més personal. Treballar en equip té beneficis però també comporta sacrificis, com adaptar–se i respectar l’opinió i manera de fer dels altres membres del grup. Després de realitzar aquest projecte hem millorat la capacitat d’organitzar–nos, de repartir–nos la feina i en general d’escoltar–nos, i ens sentim més capacitades i preparades per treballar en grup de cara al nostre futur professional.

 

 
      
     
   
 
Agra´ments
Contacta'ns