RESUMLes selenoproteïnes són proteïnes que incorporen un aminoàcid anomenat selenocisteïna (Sec), codificada pel codó UGA, que normalment actua com a codó STOP. Aquest és un aminoàcid molt semblant a la cisteïna, però incorpora un àtom de seleni en comptes de sofre.
Existeix tota una maquinària proteica especialitzada i la presència d’estructures tridimensionals en 3’ UTR anomenades SECIS, que permeten la correcta síntesi de les selenoproteïnes amb la inserció de la Sec en la seva seqüència.

Degut a la seva gran varietat de funcions i la gran conservació a nivell filogenètic, la recerca de selenoproteïnes ha esdevingut un camp d'investigació en la bioinformàtica.

L’objectiu d’aquest treball és la caracterització del selenoproteoma i de la maquinària de síntesi de les selenoproteïnes en Python bivittatus, mitjançant:

-La cerca per homologia dels gens codificants per selenoproteïnes o proteïnes homòlogues en cisteïna, a partir dels genomes de Anolis caronilensis i Homo sapiens, com a genomes de referència. A. carolinensis és el rèptil amb selenoproteïnes identificades més proper a la pitó i H. sapiens té el selenoproteoma millor anotat.

-L’anàlisi dels elements SECIS dels gens predits.

Per realitzar-ho s’han fet servir diferents programes bioinformàtics, com el tBLASTn, Exonerate, T-coffee i Seblastian.

Els resultats mostren que Python bivittatus té 24 selenoproteïnes en el seu genoma (una de les quals forma part de la maquinària de síntesi), així com 3 proteïnes homòlogues en cisteïna. A part, totes les proteïnes de la maquinària de síntesi s’han aconseguit identificar en el genoma que hem estudiat.