Scleropages formosus

AGRAÏMENTSVolem dedicar aquest apartartat per agrair, per una banda, a la nostra tutora Marina Marcet-Houben. Volem donar-te les gràcies per la paciència i la disponibilitat que has mostrat per ajudar-nos a desenvolupar aquest projecte així com pel temps que ens has dedicat.

Per una altra banda, volem donar les gràcies a tots els companys de classe per la seva ajuda desinteressada i el temps compartit. Ens heu ajudat a fer més amenes totes les hores dedicades a tirar endevant aquest treball.

Gràcies a tots!

Obra de K. Haring