Scleropages formosus

CONCLUSIONSL’objectiu del treball és predir i anotar les selenoproteïnes de Scleropages formosus fent servir una aproximació computacional a partir de l’homologia de l’espècie d’estudi a espècies de referència. En el nostre cas, les espècies de referència són les de i l’humà.

Amb el nostre estudi hem caracteritzat 45 selenoproteïnes i 10 proteïnes de maquinària, contant aquelles que es trobaven duplicades,. En alguns casos s’han pogut identificar els elements SelP i SECIS de les proteïnes.

Amb els resultats obtinguts podem concloure que hem obtingut la gran majoria de les proteïnes que esperàvem en comparar la seqüència de Scleropages formosus amb les proteïnes dels nostres organismes de referència. Com s'ha descrit en nombrosos articles, els peixos són organismes amb un gran nombre de seleproteïnes, fet que concorda amb els valors trobats.

També hem pogut veure com una gran part de les proteïnes es troben duplicades. La major part dels resultats que no conduïen a una conclusió directa ens han portat a identificar una duplicació o triplicació en aquella proteïna. Aquest fet es deu a què el nostre organisme, com tots els altres peixos, es caracteritza per presentar en el seu genoma un gran nombre de duplicacions.

A continuació presentem una llista detallada de les selenoporteïnes que s'han trobat en Scleropages formosus.

Selenoproteïnes trobades: DI2, DI3, GPx1a, GPx1b, GPx2, GPx3a, GPx3b, GPx4a, GPx4b, GPx7, GPx8, Fep15, MsrA1, MsrA2, MsrA3, Sel15, SelH, SelI, SelJ, SelK, SelL, SelM, SelN, SelO, SelO2, SelP-A, SelP-B, SelR1, SelR2, SelR3, SelS, SelT, SelT2, SelU1(a i b), SelU2, SelU3a, SelU3b, SelW1, SelW2a, SelW2b, TR1, TR2, TR3a i TR3b.

Selenoproteïnes confirmades per SEBLASTIAN: DI2, DI3, GPx1a, GPx1b, GPx2, GPx3a, GPx4a, GPx4b, , Fep15, Sel15, SelI, SelJ, SelM, SelN, SelP-A, SelP-B, SelR1, SelT, SelT2, SelU1(només el scaffold JARO01005685.1), TR3a, TR3b.

Selenoproteïnes amb elements SECIS identificats però; sense proteïna confirmada per SEBLASTIAN: GPx7, GPx8, SelU3a, SelU3b, SelW1, SelW2b, TR1.

Proteïnes de maquinària trobades: eEFsec, PSTK, SBP2-a, SBP2-b, SBP2-c i SBP2-d, SECp43-A, SECp43-B, Sec, SPS-1a, SPS-1b.

Proteïnes de maquinària amb elements SECIS identificats però; sense proteïna confirmada per SEBLASTIAN: SECp43-B, SPS-1b i SPS-2.

Obra de K. Haring